Rederi Aktiebolaget S/S Boxholm II

Inför säsongen 2018 gör vi en stor förändring av rederiets organisation. Fortsättningsvis blir det rederiet som blir huvudman för trafiken, det som vi tidigare lagt ut genom att arrendera ut Boxholm II till besättningen.

 

För att klara detta har vår maskinist Göran Börling anställts, inte bara som maskinist, utan även som rederiets samordnare och alltiallo. Göran ska nu hålla i underhållsarbetet på fartyget, vara med och planera turlista, boka in beställningstrafiken och planera. Förutom Göran i maskinrummet kommer besättningen att bestå av kapten Stefan Bergman och kapten Håkan Liif som lovat hjälpa till även i år. Molly kommer även i år att tjänstgöra ombord som däcksgast. Även i maskinrummet kommer ni tidvis att mötas av nya ansikten när Göran behöver vara lite ledig.


Rederiet har beslutat att använda Tranås hamn som huvudsaklig sommarhamn från i år. Anledningen är att de flesta turer utgår och avslutas från Tranås. Hittills har man efter avslutad tur kört till Laxberg för påfyllning av ved och därefter tillbaka till Tranås för ny tur. Nu är tanken att Boxholm II ligger kvar i Tranås efter avslutad tur. Därigenom beräknar vi spara bortemot en tredjedel av vedförbrukningen samtidigt som besättningen sparar restid till och från båten. En förutsättning för att kunna genomföra flytten är att det finns ved i Tranås. När frågan aktualiserades kontaktade jag Tranås kommun för att få veta om man kunde anvisa någon plats i hamnen där vi kunde bygga ett vedförråd. Man var väldigt välvillig till vårt förslag och efter lite diskussioner med grannar i hamnen om placeringen har vi nu fått bygglov för ett vedmagasin. Förhoppningen är att det ska kunna tas i bruk i början av säsongen. Boxholm II kommer dock att behöva gå till Laxberg även i fortsättningen och vinterhamnen där vill vi inte lämna.


Boxholm II har ju de senaste åren genomgått en omfattande renovering. Nästan 25 kvm bottenplåt har bytts ut, ångpannan har totalrenoverats och i skrivande stund i februari pågår renovering av ångmaskinen. Det är diverse lager som behöver bytas ut bla stödlager till propelleraxeln och vevlager. Några färdiga reservdelar finns inte att köpa utan allt måste specialtillverkas. Det är på sin plats att även i år tacka alla som med stöd och arbete ser till att vi kan fortsätta att ha Boxholm II i gång som ett levande kulturarv. Det gäller då inte minst ägarna Tranås, Boxholm och Ydre kommuner, Ångbåtens Vänner och våra sponsorer.


TACK för er insats och välkomna ombord på Boxholm II säsongen 2018.                 
             

Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II

Bengt Samson, VD

 


Styrelse Rederi AB S/S Boxholm II 


Per Ulfsbo, ordf

Mikael Palm, Boxholms Kommun

Mikael Stenquist, Tranås kommun

Anders Andersson, Ydre Kommun

Maria Ehrlin Brege, Ångbåtens Vänner

Per-Arne Larsson, Ångbåtens Vänner

Jörgen Oskarsson, Stiftelsen Sommen

Bengt Samson, VD, Rederi Aktiebolaget


 

FILM

FILMSIDA.html