Rederi Aktiebolaget S/S Boxholm II

Ångfartyget S/S Boxholm II byggdes 1904 och har sedan dess gått i trafik på sjön Sommen!

 

Det är allstå i år 110 år sedan II:an kom till sjön och började göra tjänst som bogserare av timmersläp. Senare byggdes hon om till passagerarbåt. Det är klart att 110 år i vatten tär även på ett plåtskrov, så därför har tjockleken på skrovet kontrollerats. Arbetet startade redan 2012 och vid de första mätningarna framkom att det fanns behov av att byta ca 10-12 kvm plåt där tjockleken understeg lagstadgade 5 mm. Under 2013 har planeringen för skrovreparationen fortsatt, entreprenör har antagits och plåtofferter har inkommit.


Kapten Håkan Liif med besättning kortade av säsongen för att arbetet skulle komma igång så snart som möjligt efter upptagningen. I mitten på oktober startade arbetet med friläggning av skrovet från inredningen. Innan dess blästrades skrovet för att lättare kunna mäta exakt skrovtjocklek. Arbetet har genomförts genom att man skurit bort en bit av skrovet, tagit med sig den utskurna plåtbiten till verkstaden och tillverkat en ny i samma form och storlek som den gamla. Sedan har den nya biten monterats till skrovet med bultar och ännu en bit har skurits bort för att ersättas av ny frisk plåt och så har arbetet pågått hela vintern, bit för bit. Slutligen byts bultarna mot nitar och skrovet blir som det ursprungligen var. Dessvärre var vår uppskattning om omfattningen av jobbet alltför optimistisk. Det visade sig nämligen att vi var tvungna att byta närmare 24 kvm plåt för att få ett godkänt resultat. I skrivande stund jobbas det fortfarande med plåtbytet, men vår entreprenör Rederi AB Kind, beräknar att arbetet ska bli klart i slutet på mars, så säsongen är inte i fara.


Reparationen var kostnadsberäknad till ca 600.000 kr, men det står klart att det inte kommer att räcka. De största aktieägarna, Tranås, Boxholm och Ydre kommuner svarar för 300.000 kr av kostnaden och Ångbåtens Vänner bidrar med 100.000 kr. Resten bekostar Rederiet vilket gör ett stort hål i bolagets kassa och vi kommer ha ett stort behov av välvillighet från våra sponsorer de närmaste åren.


Boxholm II är ju en angelägenhet för hela sommenbygden så jag tror inte det kommer att möta något motstånd när jag kontaktar företagen för att be om pengar.


Jag vill tacka alla intressenter som på ett utmärkt sätt hjälper till att hålla Sommens stolthet flytande och uppmanar alla som känner lite extra för Boxholm II att bli medlemmar i Ångbåtens Vänner. Det, tillsammans med att åka med på turerna med II:an, är det bästa sättet att bevara klenoden Boxholm II.


Välkomna ombord!                 
             

Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II

Bengt Samson, VD

 


Styrelse Rederi AB S/S Boxholm II 


Lars Ericsson, ordf

Mikael Palm, Boxholms Kommun

Per Ulfsbo, Tranås Kommun

Anders Andersson, Ydre Kommun

Maria Ehrlin Brege, Ångbåtens Vänner

Per-Arne Larsson, Ångbåtens Vänner

Jörgen Oskarsson, Stiftelsen Sommen

Bengt Samson, VD, Rederi Aktiebolaget


 

Aktier köps genom Stiftelsen Sommen
Annika Eriksson
annika.eriksson@boxholm.se
Tel 0142 - 895 10   mailto:annika.eriksson@boxholm.seshapeimage_2_link_0

FILM

FILMSIDA.html