Rederi Aktiebolaget S/S Boxholm II

 

2018 var första året vi hade Tranås Hamn som vår sommarhamn för Boxholm II. Vi kan nu summera detta första år och vi är mycket nöjda med utfallet. Vi har ett nybyggt vedmagasin i hamnen så vi kan förse båten med nödvändigt bränsle utan att behöva åka till Laxberg enbart för att ”tanka”. Vår vinterhamn är fortsatt Laxberg och ska så förbli. För besättningen har flytten förenklat och vi har fått uppskattande kommentarer för att vi har en historisk ångbåt liggande i hamnen.

 

Under vintern 2017-18 har renovering av vår ångmaskin genomförts och sommarens turer genomfördes med en betydligt tystare ångmaskin och en bättre funktion på den s.k. omkastningen dvs den mekanik som vänder riktning på ångmaskinen vid backning. Propelleraxeln fick också nya stödlager. För dessa åtgärder sökte Rederiet pengar från Statens Maritima Museer och vi beviljades 75.000 kr.


Vi byggde också ett vedmagasin i hamnen i Tranås och från Riksantikvarieämbetet söktes 100.000 kr för denna byggnation vilket också beviljades. Stödföreningen Ångbåtens Vänner har också bidraget med 100.000 kr till dessa projekt. Dessa bidrag har varit ytterst värdefulla för Rederiets ekonomi och svarat för ungefär hälften av kostnaderna. Sommaren 2018 var ju fantastisk inte minst för de av oss som tillbringade någon del vid sjön Sommen. Varmt badvatten, ljumma kvällar och fina utflykter med Boxholm II. Beläggningen på sommarens turer var 87 % - en mycket bra siffra. Vi hoppas på lika god beläggning även för 2019.


Jag vill som vanligt tacka alla inblandade för ett gott arbete, våra annonsörer för ert stöd, de största ägarna Tranås, Ydre och Boxholms kommuner och inte minst Ångbåtens Vänner för ert aktiva arbete för att bevara Boxholm II. Om du som privatperson vill stödja vår verksamhet så passa på att ta en tur med II:an när så erbjuds och gå gärna med i Ångbåtens Vänner.


Välkomna ombord!                 
             

Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II

Bengt Samson, VD

 


Styrelse Rederi AB S/S Boxholm II 


Per Ulfsbo, ordf

Mikael Palm, Boxholms Kommun

Mikael Stenquist, Tranås kommun

Anders Andersson, Ydre Kommun

Maria Ehrlin Brege, Ångbåtens Vänner

Per-Arne Larsson, Ångbåtens Vänner

Jörgen Oskarsson, Stiftelsen Sommen

Bengt Samson, VD, Rederi Aktiebolaget


 

FILM

FILMSIDA.html