Rederi Aktiebolaget S/S Boxholm II

Rederi Aktiebolagets Styrelse år 2020
Per Ulfsbo, ordförande
Mikael Palm, Boxholms kommun
Mikael Stenquist, Tranås kommun
Anders Andersson, Ydre kommun
Maria Ehrlin Brege, Ångbåtens Vänner
Per-Arne Larsson, Ångbåtens Vänner

Mats Holmstedt, Stiftelsen Sommen

Bengt Samson, VD Rederi Aktiebolaget

När detta skrivs är vi i slutet på mars och ovissheten om vad Corona-viruset kommeratt innebära för vår verksamhet är stor. Det kommer säkert att påverka på något sätt, antingen via myndighetspåbud eller via våra kunders minskade intresse att samlas i större grupper. Vi kan inte veta hur det utvecklas, men vi planerar för fortsatta turer på sjön Sommen.

 

Just nu förbereds båten för årets resor med målnings- och underhållsarbete enligt tidigare planering. Förra året gjordes ca 80 turer med Boxholm II och beläggningen var som tidigare god. Rederiets ekonomi är stabil även om vi gjorde ett oväntat stort underskott under 2019. Inför 2020 har åtgärder vidtagits för att öka intäkterna och vi ser ständigt över våra kostnader för att åstadkomma en ekonomi i balans.


Det är på sin plats att tacka alla goda krafter som jobbar för att bevara 116-åriga Boxholm II. Jag tänker då främst på stödföreningen Ångbåtens Vänner som betyder mycket, men även våra annonsörer ger oss ett gott tillskott. Tack till er alla! Som VD är det också skönt att känna att man har de största ägarna Tranås, Boxholm och Ydre kommuner som stöd. Intresset för att bevara Boxholm II är stort i bygden. Du som privatperson har möjlighet att stödja verksamheten genom att bli medlem i Ångbåtens Vänner och du som redan är medlem: Glöm inte betala din medlemsavgift! Mer information om avgifter och medlemskap finns på annan plats på hemsidan.


Välkomna ombord! 
             

Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II

Bengt Samson, VD

För bokning enligt turlistan: Turistbyrån Tranås Direkt, Storgatan 22, 0140-687 90

För bokning av chartertrafik: Kapten Håkan Liif 070-865 87 52

Följ oss gärna

på Facebook

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera