Ångbåtens Vänner

Solnedgang-Om-Boxholm2

Ångbåtens Vänner är en stödförening till S/S Boxholm II. Vårt syfte är att stötta och marknadsföra ångbåtstrafiken på sjön Sommen så att denna kulturattraktion kan leva vidare. I nuläget har föreningen ca 475 medlemmar.

Stöd Boxholm II!

Föreningen Ångbåtens Vänner är största ägare av Rederi AB S/S Boxholm II. Bolaget äger båten och driver båttrafiken.

Vårt syfte och vår målsättning är att på olika sätt stödja Rederiet och därigenom bidra till att S/S Boxholm II kan fortsätta att trafikera sjön Sommens vatten.

Vi kan bli många fler som ansluter oss till denna målsättning och hjälper till att bevara Boxholm II i sjön Sommen – så tack för Ditt medlemskap och engagemang!

Så här blir du medlem!

Du kan maila till vår kassör Ove Burenby via e-post ove.lomsviken@gmail.com eller betala in medlemsavgiften 200 kr på vårt bankgiro 990-5852 eller vårt swishkonto 123 566 00 55. Glöm inte att ange namn, adress och gärna telefonnummer.

Program 2022

Programmet för 2022 kommer att vara färdigt i april 2022. I mellantiden kan Du bläddra i 2021 års program för Ångbåtens Vänner. Förutom att Du där kan läsa vår verksamhetsberättelse för 2020 samt VD-ord från Rederiaktiebolaget Boxholm II kan Du också ta del av ett kåseri av Petter Karlsson, författare till bland annat Tranåsboken ”Min stad – profilerna, hjältarna, originalen”.

Här hittar du alla tidigare års program samt kåseriet av Petter Karlsson

AV-fram-2021

Tack Per-Arne!

Inför årsmötet 2020 har vår mångårige ordförande Per-Arne Larsson från Boxholm valt att lämna sitt uppdrag. Per-Arne har under sin tid som ordförande i alla sammanhang med stor entusiasm fört fram den stora betydelse som Boxholm II har för turistnäringen, lokalbefolkningen och besökare i hela Sommenbygden. För Per-Arne har det varit självklart att kommunerna runt sjön gemensamt ska satsa på och arbeta för att bevara denna kulturskatt.

Micke-Blomqvist-Om-Boxholm2

Ångbåtens Vänner, bildad 1982

Föreningen skall verka för att ångfartyget Boxholm II fortsättningsvis skall kunna befara sjön Sommen, vara vedeldad och även i framtiden kunna betjäna bygden kring sjön Sommen som den hittills gjort.

Medlemsavgift 200:-
Bankgiro: 990-5852
Swish: 123 566 00 55

Kommande aktiviteter:

Medlemstur 2022: datumet är ännu inte fastlagt.
Årsmötet 2022 är planerat till den 30/11 kl 18.30 i Brunnsparkskyrkan, Tranås. Johan Birath är gästföreläsare.

Styrelse

Styrelsen för Ångbåtens vänner består 2021/2022 av:

Jan Gustafsson
Ordförande

Annica Jansson Löfgren,
Vice Ordförande

Ove Burenby
Kassör

Maria Ehrlin Brege
Sekreterare

Urban Tordsson
Ledamot

Claes-Göran Olson
Ledamot

Lars Axehill
Suppleant

Håkan Liif
Suppleant