Ångbåtens Vänner

Solnedgang-Om-Boxholm2

Ångbåtens Vänner är en stödförening till S/S Boxholm II. Vårt syfte är att stötta och marknadsföra ångbåtstrafiken på sjön Sommen så att denna kulturattraktion kan leva vidare. I nuläget har föreningen ca 475 medlemmar.

Stöd Boxholm II!

Under rådande omständigheter innebar förra året säsong helt uteblivna intäkter för charterturer andra rundturer. Detta innebär minskade intäkter för ångbåtstrafiken, vi behöver därför lite extra stöd från alla våra Boxholm II-entusiaster.

Vi hoppas att vi blir riktigt många som ställer upp och hjälper till att bevara Boxholm II i sjön Sommen – tack för ditt bidrag!

Så här blir du medlem!

Du kan maila till vår kassör Ove Burenby via e-post ove.lomsviken@gmail.com eller betala in medlemsavgiften 200 kr på vårt bankgiro 990-5852. Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer.

Program 2021

Här kan du bläddra i årets program för Ångbåtens Vänner. Förutom att du där kan läsa vår Verksamhetsberättelse för 2020 samt VD-ord från Rederiaktiebolaget Boxholm II kan du också ta del av ett kåseri av Petter Karlsson, författare till bland annat Tranåsboken ”Min stad – profilerna, hjältarna, originalen”

Här hittar du alla tidigare års program samt kåseriet av Petter Karlsson

AV-fram-2021

Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte för stödföreningen Ångbåtens vänner

25 nov 2021 kl 18:30, Brunnsparkskyrkan i Tranås

Anmälan: senast 21/11 till Tranås Direkt tel 0140-687 90

Tack Per-Arne!

Inför årsmötet 2020 har vår mångårige ordförande Per-Arne Larsson från Boxholm valt att lämna sitt uppdrag. Per-Arne har under sin tid som ordförande i alla sammanhang med stor entusiasm fört fram den stora betydelse som Boxholm II har för turistnäringen, lokalbefolkningen och besökare i hela Sommenbygden. För Per-Arne har det varit självklart att kommunerna runt sjön gemensamt ska satsa på och arbeta för att bevara denna kulturskatt.

Micke-Blomqvist-Om-Boxholm2

Ångbåtens Vänner, bildad 1982

Föreningen skall verka för att ångfartyget Boxholm II fortsättningsvis skall kunna befara sjön Sommen, vara vedeldad och även i framtiden kunna betjäna bygden kring sjön Sommen som den hittills gjort.

Medlemsavgift 200:-
Bankgiro: 990-5852

Kommande aktiviteter:

Årsmöte 2020 22/6 kl 18:00 Gapskrattet, Stadshusparken, Tranås
Medlemstur 25/8 kl 18.00
Årsmöte 2021 25/11 kl 18.30 Brunnsparkskyrkan, Tranås

Styrelse

Styrelsen för Ångbåtens vänner S/S Boxholm II består 2021 av:

Vakant till årsmötet 22/6 2021
Ordförande

Annica Jansson Löfgren,
076-724 21 11

Vice Ordförande

Ove Burenby
Kassör

Maria Ehrlin Brege
Sekreterare

Urban Tordsson
Ledamot

Claes-Göran Olson
Ledamot

Lars Axehill
Suppleant

Ingela Pettersson
Suppleant