Ångbåtens Vänner

Solnedgang-Om-Boxholm2

Ångbåtens Vänner är en stödförening till S/S Boxholm II. Vårt syfte är att stötta och marknadsföra ångbåtstrafiken på sjön Sommen så att denna kulturattraktion kan leva vidare. I nuläget har föreningen ca 475 medlemmar.

Stöd Boxholm II!

Föreningen Ångbåtens Vänner är största ägare av Rederi AB S/S Boxholm II. Bolaget äger båten och driver båttrafiken.

Vårt syfte och vår målsättning är att på olika sätt stödja Rederiet och därigenom bidra till att S/S Boxholm II kan fortsätta att trafikera sjön Sommens vatten.

Vi kan bli många fler som ansluter oss till denna målsättning och hjälper till att bevara Boxholm II i sjön Sommen – så tack för Ditt medlemskap och engagemang!

Så här blir du medlem!

Du kan maila till vår kassör Ove Burenby via e-post ove.lomsviken@gmail.com eller betala in medlemsavgiften 200 kr på vårt bankgiro 990-5852 eller vårt swishkonto 123 566 00 55. Glöm inte att ange namn, adress och gärna telefonnummer.

Program 2022

Nu finns programmet för 2022 att läsa. Förutom att Du där hittar vår verksamhetsberättelse för 2021 samt VD-ord från Rederiaktiebolaget Boxholm II kan Du också läsa att naturum Sommen firar 20 år under 2022 med nyinvigning av sin utställning lördagen den 18 juni.

Här hittar du alla tidigare års program samt kåseriet av Petter Karlsson

AV-fram-2021

Tack Per-Arne!

Inför årsmötet 2020 har vår mångårige ordförande Per-Arne Larsson från Boxholm valt att lämna sitt uppdrag. Per-Arne har under sin tid som ordförande i alla sammanhang med stor entusiasm fört fram den stora betydelse som Boxholm II har för turistnäringen, lokalbefolkningen och besökare i hela Sommenbygden. För Per-Arne har det varit självklart att kommunerna runt sjön gemensamt ska satsa på och arbeta för att bevara denna kulturskatt.

Micke-Blomqvist-Om-Boxholm2

Ångbåtens Vänner, bildad 1982

Föreningen skall verka för att ångfartyget Boxholm II fortsättningsvis skall kunna befara sjön Sommen, vara vedeldad och även i framtiden kunna betjäna bygden kring sjön Sommen som den hittills gjort.

Medlemsavgift 200:-
Bankgiro: 990-5852
Swish: 123 566 00 55

Kommande aktiviteter:

Medlemstur 2022: Onsdagen den 10 augusti kl 18:00 avgång från Tranås hamn. Program: Lars-Erik Strand berättar om konstnärsfamiljen Ekwall på Romanö. 
Årsmötet 2022 är planerat till den 30/11 kl 18.30 i Brunnsparkskyrkan, Tranås. Johan Birath är gästföreläsare.

Styrelse

Styrelsen för Ångbåtens vänner består 2021/2022 av:

Jan Gustafsson
Ordförande

Annica Jansson Löfgren,
Vice Ordförande

Ove Burenby
Kassör

Maria Ehrlin Brege
Sekreterare

Urban Tordsson
Ledamot

Claes-Göran Olson
Ledamot

Lars Axehill
Suppleant

Håkan Liif
Suppleant