Sommens Guldålder

Lördagen den 24/9 1904 skrev tidningen Östgöten: ”Boxholm n:r 2, Boxholms aktiebolags nybyggda båt, gick i torsdags e. m. kl 4,25 af stapeln från Carl Johans varf vid Sommen. Glidningen försiggick utan något missöde och beskådades af stora människoskaror. Panna och maskin komma omedelbart att insättas framme vid järnvägsstationen och torde ångaren blifva färdig om 4 veckor”.

Besiktnings- och provresan företogs i slutet av oktober, varefter ”tvåan” kunde inleda den långa epok som varar än idag, även om hon sedan länge har pensionerats från de tunga last- och bogseruppdragen.

Sjösättningen skedde mitt i det som måste betecknas som guldåldern på sjön Sommen, med det snabbt växande samhället med samma namn som ett regelrätt Klondyke, perfekt beläget där bygdens skogsprodukter lastades ur sjön och upp på järnvägen.

Boxholm II glider ut ur Tranås hamn

Foto: Bertil Ljungqvist

Det fanns på den tiden tre kranar som lastade upp till 64 järnvägsvagnar per dygn, och Sommen var därmed Sveriges största insjöhamn för trävaror. Ända sedan det tysk-franska kriget 1870-71 hade våra skogar blivit mer och mer åtråvärda, och det vimlade av järnvägsplaner i landet. Hade inte timmerbilarna och skogsvägarna kommit på bred front på 1920-talet, hade mycket sett annorlunda ut.

Men 1904 var vägarna runt sjön inte något som konkurrerade med farlederna och stambanan. Inte förrän året efter kom den första vägen över Torpön och kanalen in till Tranås. Sommen var den logistiska medelpunkten, där träpatroner och fabrikörer lät uppföra både industrier och praktfulla hus åt sig själva, kompletta med den bästa av sjöutsikter.

En tidig viktig uppgift för ”tvåan” var transporterna av träkol till järnbruket i Boxholm. Frakterna
gick från kolladorna i bland annat Håredal och Svärdsvik till Boxholms AB:s lastageplats i Laxberg eller till hamnen i Sommen.

En stor del av träkolet kom således till Boxholm med tåget, vilket kan tyckas vara något omständligt. Det var dock ekonomiskt fördelaktigt, eftersom träkol övergår i stybb vid transporter på ojämna vägar under mer än halvannan mil.

Dragning av löstimmer hade ”bolaget” ägnat sig åt sedan 1860-talet, minst, och Boxholm II behövdes verkligen från början, inte minst då det tog över 22 timmar mellan Sikhult i Norra Vi och Laxberg längst upp i Andersbosjön.

Passagerare med last ombord Boxholm II

Foto: Bertil Ljungqvist

Även brännved på pråm fraktades av Boxholm II under de tidiga åren, och från och med
1910 anlitades hon flitigt av Holmens bruk för att frakta slipmassabuntar på pråm från massafabriken i Visskvarn till Sommens hamn och station för vidare befordran upp till Norrköping. Tanken svindlar när man betänker att det som mest arbetade 110-120 man i lilla Visskvarn, där det idag bara bor ett tiotal själar.

Boxholm II ångade på genom decennierna, även om löstimmerflottningen upphörde 1958 och buntflottningen avvecklades undan för undan efter att Boxholm hade fått Europas modernaste sågverk 1970. Idag är det sågverket nerlagt sedan några år, timret tar andra vägar men tack vare ansvarstagande små och stora skogsägare kommer Sommenbygden att i många år än leverera prima virke till hugade spekulanter.

Boxholm II i Tranås hamn

Foto: Bertil Ljungqvist

Idag är skogarna och markerna runt Sommen dessutom oskattbara tillgångar inom turismen, som upplever en guldålder som inte gick att föreställa sig 1904. Och vår kära och trogna ångare, nu 120 år gammal och till synes omärkt av åren, är juvelen i kronan inom den moderna upplevelseindustrin.

Johan Birath, gammal ångbåtsvän

Micke-Blomqvist-Om-Boxholm2

Årets program

Här kan du bläddra i årets program för Ångbåtens Vänner.

Program 2024

Tidigare program

Om du är intresserad av att läsa våra tidigare program så har vi en lista på dom här.