Om Rederiaktiebolaget

Fartyget Boxholm II trafikerar sjön Sommen

Vill du bli en av våra ångmaskinister?

Att vara ångmaskinist på ett ångfartyg är ett spännande uppdrag som kombinerar teknik med äventyr till sjöss. Som maskinist är du med och ansvarar för driften av fartyget i en unik arbetsmiljö.

Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II har behov av ytterligare maskinister med behörighet att köra ångmaskin. Har du själv behörighet eller vet någon som har det så hör gärna av dig till oss. Vi är flexibla vad gäller anställningsvillkor. Vi har löpande rekrytering så kontakta oss på info@boxholm2.com eller på telefon 070-512 59 50.

Att utbilda sig till ångmaskinist

Du kanske är intresserad att lära dig bli ångmaskinist? Ta kontakt med oss så får vi diskutera hur vi skulle kunna lägga upp en utbildning.

Du når oss via info@boxholm2.com  eller på telefon 070-512 59 50.

Om Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II

1975 tog epoken med Boxholm II som ett företagsägt arbetsfartyg slut och Rune Hector kom in som ny ägare. Boxholms AB sålde fartyget och det blev Rune som tillsammans med Sven-Olof Sjöberg som maskinist kom att stå för drift och turer. 1999 tyckte Hector det var dags att låta andra krafter ta vid och Boxholm II blev till salu. Båten riskerade då att försvinna ur sjön eller att övergå till en att bli fritidsbåt. Ett gäng driftiga företagare runt sjön föreslog i all tysthet att ett rederibolag skulle bildas med kommunerna Tranås, Boxholm och Ydre som ägare. Dessutom engagerades Stiftelsen Sommen samt stödföreningen Ångbåtens Vänner som ägare. Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II bildades 1999 och fick så småningom ett stort antal – ca 2000 – privatpersoner och företag som aktieägare. Rederiet kom 1999 överens med Rune Hector om att överta Boxholm II och är sedan dess ägare.

Boxholm II har sedan 1982 en aktiv stödförening i Ångbåtens Vänner som arbetar med att stötta verksamheten ekonomiskt och med marknadsföringsaktiviteter. Du kan läsa mer om Ångbåtens Vänner här.

Fartyget Boxholm II trafikerar sjön Sommen

Vår VD har ordet

Så är det dags för ännu en säsong med Boxholm II. I år blir båten 120 år och det firar vi med en
speciell jubileumstur. Den gångna säsongen var en prövning för oss i Rederiet med flera oväntade och oönskade händelser. Jag tänker då på de svårigheter som vi hade att bemanna båten för alla våra turer. Vi tvingades tyvärr ställa in några turer vilket vi djupt beklagar.

Det var främst brist på ångbåtsmaskinister som ställde till det. Inför årets säsong har vi engagerat ytterligare två maskinister och vi har förhoppningen att alla turer ska kunna genomföras som planerat. Vi kan dessutom välkomna en ung, nyutbildad befälhavare,
Liam Gustafsson, som nu fått sin behörighet av Transportstyrelsen. Det ser alltså bättre ut
för oss med bemanningen än på länge.

Årets turlista innehåller en blandning mellan beprövade turer och nyheter. Förra årets succé-
tur, Vinprovning på Solviken, återkommer liksom den uppskattade turen med sillunch på midsommarafton.

De senaste årens populära berättarturer med Björn Eriksson och Johan Birath körs i år också. Vi ordnar också en Räkfrossa i samarbete med Hamnrestaurangen och mycket mer.
Gå in på hemsidan www.boxholm2.com för att läsa mer och boka.
Var sak har sin tid brukar det ju heta. Jag har varit VD på rederiet i 17 år och det är nu till
sommaren dags att tacka för mig. Rekryteringen av en ny VD pågår. Det har varit ett mycket
intressant arbete med många trevliga kontakter med besättningsmän, sponsorer, passagerare och aktieägare som jag säkert kommer att sakna. Jag har också uppskattat samarbetet med styrelsen  i Rederiet som har varit ett starkt stöd och bollplank i mitt arbete. Tack för mig.

Det är många goda krafter som samverkar för att hålla i gång Boxholm II och som förtjänar
ett stort tack för det. Jag tänker då närmast på vår stödförening Ångbåtens Vänner, som
jag ser som en säker boj att förtöja vid när det blåser lite extra. Vi har också ett antal sponsorer
som troget stöttar verksamheten år efter år liksom våra ägare Tranås, Ydre och Boxholms
kommuner och Stiftelsen Sommen.

Tack allihop för att ni bidrar till att hålla Boxholm II flytande. Vi i Rederiaktiebolaget
S/S Boxholm II hälsar er välkomna till en ny säsong.

Bengt Samson, VD, Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II

Micke-Blomqvist-Om-Boxholm2

Rederi Aktiebolagets Styrelse år 2023

Per Ulfsbo
Ordförande

Mikael Palm
Boxholms kommun

Mikael Stenquist
Tranås kommun

Anders Andersson
Ydre kommun

Jan Gustafsson
Ångbåtens Vänner

Maria Ehrlin Brege
Ångbåtens Vänner

Mats Holmstedt
Stiftelsen Sommen

Bengt Samson,
070-5125950

VD Rederi Aktiebolaget