Om Rederiaktiebolaget

Fartyget Boxholm II trafikerar sjön Sommen

Om Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II

1975 tog epoken med Boxholm II som ett företagsägt arbetsfartyg slut och Rune Hector kom in som ny ägare. Boxholms AB sålde fartyget och det blev Rune som tillsammans med Sven-Olof Sjöberg som maskinist kom att stå för drift och turer. 1999 tyckte Hector det var dags att låta andra krafter ta vid och Boxholm II blev till salu. Båten riskerade då att försvinna ur sjön eller att övergå till en att bli fritidsbåt. Ett gäng driftiga företagare runt sjön föreslog i all tysthet att ett rederibolag skulle bildas med kommunerna Tranås, Boxholm och Ydre som ägare. Dessutom engagerades Stiftelsen Sommen samt stödföreningen Ångbåtens Vänner som ägare. Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II bildades 1999 och fick så småningom ett stort antal – ca 2000 – privatpersoner och företag som aktieägare. Rederiet kom 1999 överens med Rune Hector om att överta Boxholm II och är sedan dess ägare.

Boxholm II har sedan 1982 en aktiv stödförening i Ångbåtens Vänner som arbetar med att stötta verksamheten ekonomiskt och med marknadsföringsaktiviteter. Du kan läsa mer om Ångbåtens Vänner här.

Vår VD har ordet

Det var med spänning vi gick in i 2021 års säsong. Skulle pandemisituationen förbättras så mycket att myndigheterna skulle lätta på restriktionerna? Ja, från 1 juli kunde vi åter köra med fullt antal passagerare vilket naturligtvis var en lättnad. Vi hade förberett oss så långt det var möjligt genom att bygga en ny hemsida med ett digitalt bokningssystem.

Vi hade också skapat ett antal nya turer som vi hoppades skulle få bra respons från våra resenärer. De blev mycket väl mottagna, till och med bättre än vi vågat hoppas på. Flera turer blev fullbokade. Under säsongen genomfördes ca 40 resor inkl. våra charterresor, dvs. resor där någon bokade båten för egen räkning. Det är en uppgång från 30 resor 2020. Ett normalår innan pandemin körde vi ca 80 resor. Inför 2022 har vi tagit fram ett antal nya turer som vi hoppas ska locka såväl gamla som nya resenärer. De populära 2-timmarsturerna finns förstås fortfarande på programmet och vi provar i år med en avgång också från Blåviks brygga. En stor nyhet är att Boxholm II kör en tur på midsommarafton. Den går från Tranås med uppehåll vid Malexander Brygga för att ge passagerarna möjlighet att delta i midsommarfirandet där. Under resan serveras sill-lunch och på återresan bjuds på kaffe och jordgubbstårta. Några spännande berättarturer erbjuds också bland annat med förre landshövdingen Björn Eriksson och en som Piratensällskapet ordnar.Läs mer om årets turer i broschyren.

Vi måste förhålla oss till smittspridningen på ett klokt sätt och anpassar oss efter myndigheternas beslut. Vi kommer att hålla vår hemsida uppdaterad med aktuella besked. Rederiets uppgift är att hålla Boxholm II i fint skick. Det görs med hjälp av det fina stöd som vi får från olika håll. Vi har en stödförening, Ångbåtens Vänner, som betyder mycket, men jag vill även passa på att tacka våra sponsorer som trots egna problem med pandemin har fortsatt att bidra till vår verksamhet. Ett stort lass med bokningar och service till våra resenärer dras också av turistbyrån Tranås Direkt. Våra största ägare, kommunerna Tranås, Boxholm och Ydre tillsammans med Stiftelsen Sommen har tagit ett stort ansvar för Boxholm II:s fortsatta existens. Jag vill även tacka vår besättning, som under året varit ca 15 personer, för att ni pusslar med era scheman så att Boxholm II alltid ska vara bemannad. Vi alla som jobbar med Boxholm II hälsar er välkomna till en ny säsong 2022.

VÄLKOMNA OMBORD

Bengt Samson, VD, Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II

Micke-Blomqvist-Om-Boxholm2

Rederi Aktiebolagets Styrelse år 2021

Per Ulfsbo
Ordförande

Mikael Palm
Boxholms kommun

Mikael Stenquist
Tranås kommun

Anders Andersson
Ydre kommun

Jan Gustafsson
Ångbåtens Vänner

Maria Ehrlin Brege
Ångbåtens Vänner

Mats Holmstedt
Stiftelsen Sommen

Bengt Samson,
070-5125950

VD Rederi Aktiebolaget