Integritetspolicy

1. Allmänt

Rederi AB Boxholm II (”Boxholm II”) respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som beställer upplevelser från oss.

2. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Boxholm II är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

Vi har utsett ett dataskyddsombud (”Dataskyddsombudet”). Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att vår användning av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är info@boxholm2.com

Boxholm II behöver följande information från kunden vid bokning och vid köp: Namn, Telefonnummer samt e-mail. Dessa uppgifter sprids inte vidare till någon tredje part utan används endast i bokningssyfte och för att kunna kontakta kunden. Vi använder oss av bokningssystemet BokaMera och deras policy av lagring av uppgifter hittar du här.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera eventuella klagomål och reklamationer. Efter denna tid behåller vi uppgifter enligt krav i övrig lagstiftning såsom bokföringslagen.

Vilka vi delar uppgifterna med

Boxholm II, säljer, byter eller vidareförmedlar inte dina personuppgifter till andra. Vi kan komma att sammanställa statistik om våra kunder för intern uppföljning, denna statistik innehåller ingen personligt identifierbar information. Vi kan lämna ut kontoinformation om det är nödvändig för att följa lagen.

Begäran om registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Boxholm II. Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, bör du vända dig till Boxholm II för att rätta eller radera de aktuella uppgifterna. Efterfrågan av information görs till Boxholm II på kontaktuppgifter under Kontakt nedan. Begäran ska innehålla ditt namn, telefonnummer och mailadress.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Boxholm II kan du vända dig till oss på Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II, Carl Johans väg 5, 573 43 Tranås, Sweden. Tel +46 (0)70 512 59 50 och på mail info@boxholm2.com

Övrigt

Dataskyddsförordningen (GDPR), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller from den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: www.imy.se

Senast uppdaterad 2021-06-10