Vägbeskrivningar

Bryggor norr om sjön Sommen

Riksväg 32 till Boxholm – Tag av mot Malexander

Landing-stages to the north of Lake Sommen

Main road 32 to Boxholm – Exit towards Malexander

Laxberg

Åk ca 2 km (över Lillån), tag till höger,
följ skyltning till “Laxberg”.

Laxberg

Drive 2 km (crossing Lillån), turn right,
and follow signs to “Laxberg”.

Laxberg Båthamn

Blåvik

Åk ca 10 km, tag av vid skylt “Blåvik”.
Åk till Blåviks kyrka.

Blåvik

Drive 10 km, exit at sign “Blåvik”.
Drive to the Blåvik church.

Blåvik Färjeläge

Torpön färjan

Åk ca 10 km, tag av vid skylt “Blåvik”. Följ skylt till färjan. Eftersom bryggan ligger på andra sidan färjeläget måste man ta färjan över. Den går varje hel- och halvtimme.

Torpön, car ferry

Drive 10 km, exit at sign “Blåvik”.Follow the signs to the car ferry. As the landing-stage is on the other side of the strait, you need to take the car ferry. It leaves on the half-hour and on the hour.

Torpöns Färjeläge

Malexander

Bryggan ligger nedanför Malexander kyrka och kan även nås från riksväg 134, Kisa – Österbymo. Tag av vid Pinnarps badplats mot Malexander, ca 2 mil.

Malexander

The landing-stage is below the Malexander church and can even be reached from the main road 134, Kisa-Österbymo. Exit at the Pinnarp bathing place towards Malexander, approx. 20 km.

Malexander Ångbåtsbrygga

Sommen

Riksväg 32 till Sommens samhälle.
Åk över järnvägen till Lugnalandet.

Sommen

Main road 32 to the village of Sommen.
Cross the railway to Lugnalandet.

Sommens Ångbåtsbrygga

Tranås Hamn

Följ skyltning mot “Hamnen”.

Tranås harbour

Follow the sign to “Hamnen”.

Tranås Hamn

Bryggor söder om sjön Sommen

Riksväg 131 Tranås – Österbymo

Landing-stages to the south of Lake Sommen

Main road 131 Tranås – Österbymo

Hätte

Åk ca 1 km. Följ skylt mot “Hättebaden”.

Hätte

Drive approx. 1 km. Follow the sign to “Hättebaden”.

Hätte

Torpa

Tag av mot Torpa Kyrka, åk förbi kyrkan och Torpa Gård. Ta till höger ner mot sjön.

Torpa

Exit towards the Torpa church, go past the church and the Torpa farm. Turn right towards the lake.

Torpa

Torpön färjan

Tag av vid avfart i Ramfall.
Följ skylt “Torpön/Naturum”.

Torpön, car ferry

Exit road 131 at Ramfall.
Follow the sign “Torpön/Naturum”.

Torpöns Färjeläge

Asby

Följ skylt “Asby Brygga”.

Asby

Follow the sign “Asby Brygga”.

Asby Brygga

Rönnäs

Tag av vid Asby Kyrka mot Norra Vi. Följ skylt mot “Marek”. Bryggan kan även nås från riksväg 134. Tag av mot Norra Vi. Följ skyltning mot “Marek”.

Rönnäs

At Asby church turn towards Norra Vi. Follow the sig towards “Marek”. The landing-stage can even be reached from the main road 134. Turn towards Norra Vi and follow the signs towards “Marek”.

Rönnäs Ångbåtsbrygga

Vassviken

Efter Norra Vi Kyrka åk 500 m, tag vänster.

Vassviken

After the Norra Vi church continue for another 500 m and then turn left.

Vassviken

Idebo

Väg 134. Tag av vid skylt Svenningeby/Ångbåtsbrygga, ca 10 km.

Idebo

Exit road 134 at the sign “Svenningeby/Ångbåtsbrygga” and drive for another 10 km.

Idebo Ångbåtsbrygga